Şanugerya Tataniya – ( شانۆگەریا ( تاتانیا

Avatar Hain | March 18, 2022

Şanugerya Tataniya
( شانۆگەریا ( تاتانیا

Me Bişopîne:
Youtube: https://bit.ly/3ngeFHP
Facebook: https://bit.ly/2YrY3B4​​
Instagram: https://bit.ly/36sxwbr​​
Site: https://www.nubar.tv/​

#NUBARtv #NUBARMedia #ŞanugeryaTataniya